Thứ ba, 23/01/2018 - 19:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Phú Mỹ D
 • Lý Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phục vụ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 2017

 • Lý Chanh Đô Ra
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01666786591
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 2004

 • Đồ Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01633053995
  • Email:
   tuongvithido@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành 2010